top of page

Política de privadesa

Condicions d’ús
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Bar 9 Deltebre informa els Usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció, alta o compra a alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Titular del web bar9deltebre.com

Luz Marina Quiles Simón

Carrer Germans Carsi, 36 – 43580 Deltebre (Tarragona)

NIF: 29025592Y

correu electrònic: bar9deltebre@gmail.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites de bar9deltrebre.com confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de bar9deltebre.com, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de bar9deltebre.com proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per bar9deltebre.com per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per bar9deltebre.com contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

Política d’enllaços i extensions de responsabilitat

bar9deltebre.com no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

bar9deltebre.com declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, bar9deltebre.com no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

bar9deltebre.com. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

bar9deltebre.com es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, bar9deltebre.com informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de bar9deltebre.com no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter bar9deltebre.com informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de bar9deltebre.com, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, bar9deltebre.com informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Germans Carsi, 36 43580 Deltebre (Tarragona).

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
bar9deltebre.com es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i bar9deltebre.com es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i bar9deltebre.com, els jutjats o tribunals de la zona.

bottom of page